Communicatielaag DRS5 SIDN

De hele werking van de QuickEPP EPP-Client voor SIDN is gebaseerd op een communicatielaag. Deze laag stelt in staat eenvoudig en snel aanpassingen te maken aan de communicatie met SIDN en daarmee de werking van de hele webapplicatie aan te passen in plaats van iedere pagina op te zoeken waar die code in gebruikt wordt en het daar aan te moeten passen. De communicatielaag kent een groot aantal handige functies en deze functies zijn genoemd zoals mensen zonder EPP ervaring deze zouden programmeren.

Functie naam: Omschrijving van de werking:
greeting(...)Start de sessie bij SIDN. (start geen verbinding op!)
login(...)Verstuurt de gebruikers/wachtwoord naar SIDN en evalueert de reactie.
logout(...)Sluit de sessie met het remote EPP systeem (verbreekt niet de verbinding!)
start_epp_session(...)Maakt een verbinding en start de sessie met SIDN
end_epp_session(...)Sluit de sessie met SIDN en verbreekt de verbinding
exists_contact(...)Controleert of een contactpersoon bestaat
register_contact(...)Registreert een nieuwe contactpersoon
get_contact(...)Haalt alle details van de meegegeven contactpersoon op
update_contact(...)Wijzigt de gegevens van een bestaande contactpersoon
delete_contact(...)Verwijdert een contactpersoon uit het register
exists_host(...)Controleert of een nameserver al bestaat
register_host(...)Registreert een nieuwe nameserver met IP versie 4 en/of IP versie 6 adressen (glue) => ns1.quickepp.nl
get_host(...)Haalt alle details van de meegegeven nameserver op zoals de ipadressen en de IP versie
__update_host(...)Accepteert alleen XML stanzas voor alle update host transacties
add_host_addr(...)Voegt versie 4 en/of versie 6 IP adres(sen) toe aan een bestaande nameserver
delete_host_addr(...)Ontkoppelt versie 4 en/of versie 6 IP adres(sen) van een bestaande nameserver
delete_host(...)Verwijdert een bestaande nameserver
exists_domain(...)Controleert of een domeinnaam reeds bestaat (de EPP versie van de commandline IS-check)
register_domain(...)Registreert een nieuwe domeinnaam
get_domain(...)Haalt alle details van de meegegeven domeinnaam op zoals de handles van de registrant, admin-c, tech-c, nameservers (hosts), creation date, authinfo, alsook de DNSSEC-instellingen.
__update_domain(...)Accepteert alleen XML stanzas voor alle update domain transacties
delete_domain(...)Verwijdert een bestaande domeinnaam bij SIDN. De domeinnaam wordt dan in quarantaine geplaatst.
cancel_delete_domain(...)Herstelt een domeinnaam vanuit quarantaine naar de oorspronkelijke status
domain_change_registrant(...)Wijzigt de registrant van een domeinnaam
domain_change_admin(...)Wijzigt het admin contact van een domeinnaam
domain_add_tech(...)Voegt een tech contact toe aan een domeinnaam
domain_delete_tech(...)Verwijdert een tech contact van een domeinnaam
domain_add_hosts(...)Voegt nameservers toe aan een domeinnaam
domain_delete_hosts(...)Ontkoppelt nameservers van een domeinnaam
domain_get_authinfo(...)Haalt de AuthInfo token op van een domeinnaam
domain_add_dnssec(...)Stelt de DNSSEC-configuratie in op een domeinnaam
domain_remove_dnssec(...)Verwijdert de DNSSEC-configuratie van een domeinnaam
domain_transfer(...)Vraag de verhuizing aan van een domeinnaam
approve_transfer(...)Keur de verhuizing van een domeinnaam goed
cancel_transfer(...)Annuleer de aangevraagde verhuizing van een domeinnaam
status_transfer(...)Haalt alle details van een domeinnaam verhuizing op
retrieve_next_async_epp_poll_message(...)Haal response berichten van SIDN op die asynchroon verwerkt zijn door SIDN (zoals wegverhuizingen) en verwerk die in QuickEPP.
ack_async_epp_poll_message(...)Bevestig aan SIDN dat het bericht verwerkt is in QuickEPP.
get_is(...)Haal het IS resultaat op bij SIDN via het IRIS protocol.
get_whois(...)Haal het WHOIS resultaat op bij SIDN via het IRIS protocol.
quickepp_get_domain_whois(...)Haal het WHOIS resultaat op bij SIDN via het IRIS protocol en maakt er direct een mooie weergave HTML van.
is_domain_free(...)Controleert een domeinnaam op beschikbaarheid en geeft true/false terug.